אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 783. כופר נפשו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

783. כופר נפשו

תשא תשכ"ה

כופר נפשו מחצית השקל. מדוע לא שקל שלם. מהו ענין מחצית, שקל, עשיר, עני.

נזכרים ונעשים, שישראל באותו דור נתחייבו כליה. והגמרא אומרת, מפני שהשתחוו לצלם, או שנהנו מסעודתו של אותו רשע. ומכאן אנו רואים, שאפילו אם נמצא בדיוטא תחתונה, עד כדי כך שנתחייבו כליה, ומכל מקום על ידי דברי צומות וזעקתם זכו לבחינת תשובה מאהבה, בבחינת "קיימו וקבלו", מכאן ולהבא ברצון. נמצא שתמיד אין לאדם להתייאש מן הרחמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree