אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 784. ענין שבת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

784. ענין שבת

שבת נקרא ש-בת (זהר ויקהל), שענין בת הוא בחינת נקבה, שהוא בחינת מקבל. כי מתי שמתגלה את התענוג העליון ומקבלים אותו, נקרא זה בחינת נקבה, ונקרא בת. לכן אומר הזהר הקדוש, כי בזמן שהג' אבות מתייחדים בבת, אז הוא שבת. שהג' אבות מתפרשים בהסולם, שהוא סוד ג' קוים, שעל ידם מתגלה אור החכמה, לכן נקרא ש-בת. ונקרא גם כן בת עין, שגלוי חכמה נקרא בשם עין, כי בעין מתגלה הראיה.

כי יש בחינת שמיעה ובחינת ראיה. ולשמוע צריכים להאמין, שמה שהשני אומר הוא אמת. מה שאין כן ראיה אינו צריך להאמין לאף אחד, היות שהוא בעצמו רואה. לכן כשמתגלה אור התענוגים בשבת, נקרא זה בשם ראיה ובשם בת עין, היינו מה שהעין רואה. ובחינת קבלה שבעין נקרא בחינת בת.

חזרה לראש הדף
Site location tree