אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 786. ה' מסיני בא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

786. ה' מסיני בא

"ה' מסיני בא וזרח משעיר למו". פירוש, ממה שאמרו בני שעיר, שאינם רוצים לקבל, מזה האיר לישראל. והוסיף עליהם אור ואהבה רבה. "הופיע מהר פארן" ממה שאמרו בני פארן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו לישראל אהבה, והארה ותורה כראוי (זהר חקת דף נ"ה בהסולם).

ויש לשאול, מדוע נתלה אהבה לישראל בזה שבני שעיר ובני פארן לא רוצים. משמע מזה, שכל אהבה, שיש לו לעם ישראל, הוא בזה, שאומות העולם לא רוצים להתחבר אליו. נמצא, שאין זה אהבה אמיתית לעם ישראל. היינו, שאם אומות העולם היו רוצים לקבל את התורה, היה אוהב אותם כמו עם ישראל.

והפירוש הוא, בזה שבני שעיר ובני פארן לא רוצים, אז יש מקום לבחירה. ועל ידי זה שבחינת ישראל בוחר בה, אז אוהב את בחינת ישראל. מה שאין כן בזמן שהם רוצים, זהו סימן שאדם עדיין לא עוסק לשם שמים, אחרת לא היה מסכים לקבלת תורה והמצוות.

חזרה לראש הדף
Site location tree