אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 788. מקימי מעפר דל (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

788. מקימי מעפר דל (א')

"מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון". צריך לשאול: א) מהו עפר, ב) ומהו דל, ג) מהו אשפות, ד) מהו אביון.

עפר. היינו בסוד "נחש, כל מאכלו עפר", שטועם עפר בתורה ועבודה. והוא מטעם חסרון אמונה, שאז צריך להתחזק במדת הביטחון, ש"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו אל יתייאש מן הרחמים", שהוא סוד מוחא.

דל. היינו שחסר לו בחינת אמונה.

ענין אשפות, היינו ליבא, שמושקע בתאוות עולם הזה.

אביון. אב-יון: אב נקרא רצון, מלשון "ולא אבה לשלחם". "יון" היינו טיט היון. כשרצונו של אדם נופל לשם, הוא מושקע כל פעם יותר למטה. היינו מי שאינו בעל רצון, אין לו כל כך רצון להשקיע את עצמו כל כך למטה, היינו שאין לו החריפות ברצון לקבל, משום שהוא רק בחינת בעל מעשה בלי מחשבה. מה שאין כן מי שהוא בעל מחשבה ורצון, אז הוא פועל בחריפות, איך להוציא לפועל את הרצון לקבל.

ויחד עם כל זה, כשהאדם בדיוטא התחתונה בבחינת מוחא וליבא, אזי הוא צריך להאמין, שימי הרחמים והרצון מסייעים לאדם לזכות להצלחה יוצאת מהכלל, היינו לבחינת שאינו אצלו בדרך קודם ונמשך על דרך המדרגה, אלא בסוד דילוג המדרגות.

חזרה לראש הדף
Site location tree