אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 789. מפה ולמעלה אינו נבחן לבחינת כלי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

789. מפה ולמעלה אינו נבחן לבחינת כלי

ענין הכלי הוא בחינת עוביות, שהוא הרצון לקבל. ועל זה שורה כוח הדין, שאסור לקבל על כוונה זו. ועליה יש תיקון, הנקרא מסך. ויש כלל, שאין עוביות שורה אלא ממנה ולמטה, ולא למעלה הימנה.

ויש לשאול, מדוע רק במלכות ניכר העוביות ולא למעלה הימנה. זה ידוע, שמטרם שמתעורר הרצון, אין לדבר משום מציאות, כי המציאות שאפשר לדבר היא רק במקום שמתחילה ההרגשה אצל התחתון. ועד אז נבחן שהעליון פועל, והתחתון אינו מרגיש את פעולתו של העליון, אלא בזמן שבא לידי הרגשת התחתון, אז הוא יודע שיש סיבה שסובב לו, שהוא ירגיש את הדבר.

כדוגמת מי ששולח מתנה לחבירו, והמתנה עוברת דרך כמה סיבובים, עד שבא לידי מקבל המתנה. אבל המקבל אינו יודע מכל אלה הגלגולים, שעברו מטרם שהוא מקבל את המתנה. אבל בעת שהוא מקבל, אזי הוא מבין, שעד שהגיע הדבר לידו, היה המתנה מתגלגלת על ידי כמה שלוחים, היות שהוא קבל את המתנה מחוץ למדינה. וממילא אין הוא יכול לגרוע או להוסיף משהו על מצב העבר, אלא כל מה שיכולים לפעול, הוא רק מכאן ואילך, שזה נבחן ממנו ולמטה, היינו מעת קבלת המתנה ואילך, הוא יכול לעשות שנויים. וזה נבחן שממלכות דראש ולמעלה אין הדין פועל.

חזרה לראש הדף
Site location tree