אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 790. מוצא שפתיך תשמור
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

790. מוצא שפתיך תשמור

"מוצא שפתיך תשמור". "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו".

ענין שפתים הוא בחינת מלכות, שהוא ענין קבלת עול מלכות שמים. ודבר זה, שצריך שמירה יתירה, כי קבלת עול לא שייך זכירה, כי זכירה הוא על דבר שבשכל שייך לזכור, מה שאין כן על דבר שבמעשה שייך שמירה, שהאדם צריך לשמור את עצמו, שלא יכשל במעשה זה, או שצריך לשמור את עצמו לקיים את מעשה זה, אחרת יהיה לו מכשול.

וזה פירוש "מוצא שפתיך", היינו דברים ששפתיים מוציאים, היינו שהשורש שלהם בא מבחינת אמונה, צריך שמירה. והכוונה על האמונה, היינו דברים שהאמונה מחייבת אותם, הם נקראים מוצא שפתיך.

וענין זכירה שייך על בחינת תורה, שהוא בחינת אור. וזה, "כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה". היינו עד כמה שהאדם נמצא בבחינת שמירה, היינו שיש לו אחיזה בשמירה, שנקרא בחינת אמונה, כך הוא מסוגל לזכור לבחינת אור תורה, הנקרא בחינת "זכור". ומי שאין לו אחיזה בבחינת שמירה, אין לו שום השגה בבחינת זכירה.

חזרה לראש הדף
Site location tree