אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 791. דרוש וקבל שכר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

791. דרוש וקבל שכר

ענין "דרוש וקבל שכר". הענין, יש דברים שהאדם יכול להגיע אליהם ולהשיגם, לכן הוא צריך ללמוד איך להתנהג ולתת את ההכשרה הרצויה בכדי להשיגם. זאת אומרת דברים הבאים על ידי אתערותא דלתתא.

ויש דברים שאין בידי אדם להשיגם, אלא בבחינת "דרוש וקבל שכר". שענין דרוש, היא בחינת כשהאדם בא לידי מצב, שאין בידו שום יכולת ומציאות, שיהיה לו האפשרות לקבלם, היות שהוא רואה בעצמו, שאין לו הכלים המוכשרים לזה.

אם כן השכל מחייב, שאין לו מה לעשות אודות זה, כי זה אצלו בבחינת "על מנת שתעלה לרקיע". וזה נקרא, "לא היה ולא נברא" לגבי האדם הזה. ומכל מקום יש לו לדרוש, מלשון "ציון דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה". על זה אמרו, דרוש וקבל שכר, היינו שהדרישה בעצמה זה השכר. וזה שכתוב "דרוש וקבל שכר", שהכוונה שהאדם צריך לשער בעצמו לפני מי הוא עומד ומבקש, היינו שיהיה לו מקום להראות, שרק הדרישה הוא צריך ולא המילוי, אם כוונתו על המילוי, הלא התורה אין לה סוף, אם כן יש לו מקום לבקש הדברים, שישנם בבריאה.

חזרה לראש הדף
Site location tree