אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 793. כתבם על לוח לבך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

793. כתבם על לוח לבך

אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו, שנאמר, "ואתם כתבו לכם את השירה הזאת" (סנהדרין כ"א ע"ב).

ובאמת יש לשאול, אם הניחו לו אבותיו ספר תורה, למה לו לכתוב עוד ספר תורה.

ויש להבין זה על דרך המוסר, הנה הפסוק אומר, "כתבם על לוח לבך". ולמה צריכים לכתוב על הלב. ויש להבין מהו ענין כתיבה ולב.

"כתיבה" הוא שחור על גבי לבן. וענין "שחרית" הוא ענין יגיעה, מה שהאדם מתייגע, כי יגיעה נקרא חושך, ולבן נקרא אור יום, כמו שכתוב בפסחים, "לאור יום".

חזרה לראש הדף
Site location tree