אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 795. שמע בני מוסר אביך (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

795. שמע בני מוסר אביך (ב')

מוצש"ק פנחס

"פנחס בן אלעזר" וכו'. רבי אלעזר פתח ואמר, שמע בני מוסר אביך, דא קוב"ה. ואל תטוש תורת אמך, דא כנסת ישראל. כנסת ישראל היינו השכינה, שהיא כלל של נשמת ישראל, שהיא בחינת אמונה. ונקראת תורה, שצריכים לכלול בחינת תורה באמונה, ומוסר צריכים לכלול בתורה.

ענין "אמונה" צריך להיות ברור כמו תורה, שהוא בחינת הבנה ושכל, היינו שהאדם צריך לקבוע בליבו אמונתו יתברך באותו שיעור, כאילו היה מבין הכל.

ו"תורה" נקרא בחינת מוסר, שענין מוסר היא בחינת תוכחה, כמו שמפרש הזהר הקדוש, שיש בה כמה תוכחות וכמה עונשין, כמו שכתוב "מוסר ה' בני אל תמאס, ואל תקוץ בתוכחתו".

היות שההבדל בין תורה לאמונה הוא, כי תורה נקרא בחינת מתנה, כמו שאמרו חז"ל "וממתנה נחליאל", שדווקא בזמן שמרגיש תענוג בתורה ומצוות, אז נקרא בחינת מתנה. מה שאין כן כשהוא מתייגע, שהתורה ומצוות הם אצלו לעול ולמשא, זה נקרא בחינת אמונה, שהוא בחינת עול. לכן הוא אומר, אפילו בזמן שהאדם מרגיש טעם מתיקות התורה, כמה אז הוא צריך להגביל את עצמו, שיהיה לשם שמים ולא לתועלת עצמו, שזהו המוסר והתוכחה, ומקבל עונש, אם עובר על ההגבלות כנ"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree