אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 796. מצב האמיתי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

796. מצב האמיתי

"ויהי כהיום הזה, ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית". ויהי כהיום הזה, יומא דיצר הרע שלטא בעלמא לנחתא לאסטא לבני נשא. אימתי, יומא דאתי בר נש לאתבא בתיובתא על חובוי, או לאשתדלא באורייתא, ולמעבד פקודי אורייתא, וכדין בההוא זמנא נחתא בגין לאסטא לבני עלמא.

לכאורה קשה להבין דרוש זה. איך אפשר לומר, שדווקא בזמן שהאדם הולך לעשות תשובה או שעוסק בתורה, בא היצר הרע לשלוט עליו, ולהסטות אותו מדרך הישר. וכי כשאין האדם עוסק בתורה ומצוות, אין שליטה ליצר הרע.

ויש לומר, דאם אין האדם עוסק בתשובה, אין הוא מסוגל לראות את מצבו האמיתי.

חזרה לראש הדף
Site location tree