אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 797. בחינת מתנה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

797. בחינת מתנה

רבא חזיא לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה. אמר, מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה. ופרש רש"י, חיי עולם- תורה, חיי שעה הוא לרפואה, לשלום ולמזונות (שבת דף יה ע"א).

יש לומר, "חיי שעה" הוא בחינת מצוה, שמגני ומצלי בעידנא דעסיק בה, לכן נקרא חיי שעה. "חיי עולם" הוא תורה, משום דמגני ומצלי אפילו בעידנא דלא עסיק בה. יש להבין דענין מצוה, שהוא אמונה, הוא רק בחינת תיקון, שהוא אמצעי לפי שעה. מה שאין כן תורה הוא בחינת מתנה, שהוא המטרה, ולא האמצעים להשיג את המטרה, האמצעים הם רק לפי שעה.

מצוה נקרא בחינת עבודה. השכר נקרא הפירות, שמשיגים על ידי עבודה. ופירות הוא בחינת תורה, שהוא המתנה, שמשיגים על ידי העבודה, שדרך התורה נקרא בחינת אמונה, שעל ידי משיגים את בחינת תורה. והתורה בעצמה היא המתנה, שמשיגים, שהיא בחינת השכר, שמשיגים אחר שגמר את העבודה.

חזרה לראש הדף
Site location tree