אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 800. לב נשבר (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

800. לב נשבר (ב')

"לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה". בזמן שהעבודה בנויה על יסוד של למעלה מהדעת, אזי הוא תמיד צריך לחסדי ה', שיחזיק אותו, כי דבר אחר אין לו. וזהו דווקא בזמן שהלב, שהוא הרצון לקבל הנקרא גוף, נשבר ונדכה, שאינו יכול לקבל שום תמיכה מבחינת גוף, בסוד "מאן דרחים להקדוש ברוך הוא, אתבר לו גופא בגין לשלטאה נשמתא". מה שאין כן שגם הלב מבין מה שהוא עושה, כבר אינו צריך לחסדי ה', וכבר יכול לומר "כוחי ועוצם ידי", היינו שחכמתו עמדה לו, כבר אינו צריך לעזרתו, אזי שייך לומר, שכבר הוא מבזה את עזרתו יתברך.

חזרה לראש הדף
Site location tree