אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 802. אדם כי יקריב מכם (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

802. אדם כי יקריב מכם (ב')

"אדם כי יקריב מכם קרבן". ענין אדם דווקא. מכם דווקא. אדם, אתם קרויים אדם (יבמות ס'). אדם אחד מאלף מצאתי. אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה (במדרש).

משמע שגם בכלל ישראל לא כל אחד נקרא אדם, רק אחד מאלף. אדם, "סוף דבר הכל נשמע, כי זה כל האדם".

יראת שמים. היינו שיש יראת הארציות, כמו שכתוב, "ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל". יראת הארצית נקרא "עם הארץ", היינו שירא אולי לא ישיג צרכי הגוף. ויראת שמים נקרא שירא אולי לא ישיג את הדברים שהם צרכי שמים, דהיינו קדושה, טהרה, תורה ומצוות, דביקות בה'. וענין יראה שייך דווקא בדבר שהאדם משתוקק לו. ובשיעור גדלות הרצון לקבל את הדבר, בשיעור זה נוהג מדת גדלות היראה. זאת אומרת, אם אין לו כל כך חשק לדבר, אין לו כל כך פחד, אולי לא ישיג.

ובכדי להגיע לרצון זה, השייך לבחינת אדם, צריך להתחיל בקורבנות, היינו שיקריב קרבן לה', מן הבהמה. זה פירוש "אדם כי יקריב מכם". היינו מכם, ישראל, ירצה מי שהוא להתקרב לה' ושיהא נקרא בחינת אדם, אדם כי יקריב מכם, הסדר הוא, קרבן לה' מן הבהמה וכו'. היינו כל הצרכים השייך לבחינת בהמיות, צריך להקריב אותם קרבן לה', ועל ידי זה הוא יכנס לסוג של בחינת אדם, לסוג שיש לו שייכות ליראת שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree