אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 803. סדר מסירת החכמה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

803. סדר מסירת החכמה

הלימוד למשתוקק אחריה, הנה הדרך היותר מוצלח הוא לחפש אחר חכם מקובל אמיתי ולציית לו, ככל אשר ישים עליו, עד שיזכה להבין החכמה מדעתו, דהיינו הבחינה הא'. ואחר כך יזכה למסירתה בעל פה, שהוא בחינה ב'. ואחר כך להבנה שבכתב, כי אז וירש כל החכמה ומכשיריה בנקל מרבו, וישאר לו כל זמנו להוסיף הרחבה ולהתפתחות.

אמנם בהמציאות נמצא דרך ב', אשר מרוב השתוקקות וביקוש הגדול שבאדם, יפתחו עליו יראת השמים, וישיג בעצמו כל המקורות שהוא הבחינה הא'. ואחר זה מחוייב אמנם לטרוח ולהתייגע הרבה מאד, עד שמוצא רב חכם, שיוכל להכפף ולשמוע לו ולקבל החכמה בבחינת המסירה פה אל פה, שהוא בבחינה ב'. ואחר כך לבחינה ג'. ומתוך שאינו נסמך לחכם מקובל מתחילה באים לו ההשגות ביגיעה גדולה התופסים זמן ארוך, ונשאר לו זמן מועט להתרחב בה. או יארע לפעמים, שהשכל יבוא אחר זמן לגמרי, כמו שכתוב "וימותו ולא בחכמה", והם צ"ט אחוזים ממאה, אשר נקרא אצלנו "עיילי ולא נפקי".

אמנם בדרך ראשון לא כולם מצליחים, כי מרביתם, אחר שזכו להשגה, זחה דעתם עליהם, ואינם יכולים להכפף למשמעת רבם כפי הצורך, ואז מוכרח החכם להסתיר את גופי החכמה מהם.

וכל זה הוא במסירת החכמה, יש תנאים גדולים ועצומים הנובעים מסיבות הכרחיות. ועל כן, מעט מעט המה שמצליחים לישא חן בעיני רבם, עד שימצא כדאים לדבר זה.

חזרה לראש הדף
Site location tree