אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 806. ראשו של עשו הוא קדוש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

806. ראשו של עשו הוא קדוש

כשיעקב הולך לקבל הברכות מיצחק, מדוע לא אמר ליצחק, שהברכות מגיע לו מטעם שהוא קנה את הבכורה, כפי מה שפרש רש"י על זה שעשו אמר, "ותעקבני זה פעמיים", היינו שלקח את בכורתו במרמה, ויצחק השיב לו "גם ברוך יהיה". משמע שיצחק התחשב עם מכירת הבכורה, היינו לומר שבגלל זה מגיע ליעקב את הברכות. אם כן מדוע לא (אמר) יעקב ליצחק, שלו מגיע הברכות, בזה שהוא עכשיו הבכור.

להבין את הנ"ל נפרש מקודם מה שכתוב בשם האר"י, שראשו של עשו הוא קדוש, רק גופו הוא טמא. והנה אאמו"ר ביאר, משום דכל מדרגה מתפשטת לראש וגוף. ראש, נקרא בזמן שאינו מקבל, וגוף, נקרא בזמן שהשפע בא לידי התלבשות בכלים. הנה הקו שמאל, הבחינת ראש שלו הוא תמיד קדוש, משום שראש נקרא בחינת התנגדות להתלבשות. רק בזמן שבא לידי קבלה, אזי אסור לקבל את הקו שמאל. היינו שמפה ולמעלה מותר להמשיך, אבל לא מפה ולמטה. ולכן כתוב, "ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו", היינו שהיה מראה ליצחק את כל הדברים טובים הוא מקבל רק עד הפה, ולא למטה מפה.

חזרה לראש הדף
Site location tree