אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 810. מי שמתיירא אותי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

810. מי שמתיירא אותי

"ראשיכם שבטיכם", אף על פי שמיניתי לכם ראשים, זקנים ושוטרים, כולכם שווים לפני, שנאמר, "וכל איש ישראל" (מדרש תנחומא).

ויש לשאול, איזה רבותא שלגבי הקדוש ברוך הוא כולם שווים, שאין שום מעלה לגבי הקדוש ברוך הוא.

ויש לפרש על דרך שכר ועונש יש הפרש, וזה שאומר, "אף על פי שמיניתי לכם". ו"כולכם שווים", היינו על דרך השגחה פרטית. היינו שלגבי הקדוש ברוך הוא, היינו מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אין הפרש לגבי הקדוש ברוך הוא, בין קטן לגדול, אלא שיכול להשפיע לכולם.

עוד יש לומר על דרך הבחירה, היינו כל החילוק בין "ראשיכם שבטיכם" הוא רק לגבי האדם, היינו בשלא לשמה. אבל "לפני", היינו בלשמה, אין הבדל, כמו שכתוב במדרש רבה: "חייך, כי מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה כל החכמה וכל התורה נתונים בלבו".

חזרה לראש הדף
Site location tree