אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 813. ענין רצון להשפיע (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

813. ענין רצון להשפיע (ב')

כולם שואלים: כשאומרים רצונו להטיב לנבראיו, וכשהנבראים מקבלים את הטבתו, אם כן שנתמלא את רצונו, היינו שהוא מקבל הנאה מזה שהוא משפיע. אם כן הלא יש לנו כלל, שהבורא הוא רק משפיע ולא מקבל חס ושלום, אם כן איך עולים ב' פירושים בקנה אחד.

ויש להבין, אותו הקושיא יש לשאול על האדם בעצמו. איך האדם, שתכונתו הוא מקבל, שיהיה לו היכולת להפוך את הכלי קבלה על כלי השפעה. הלא אפילו כשהוא משפיע, מוכרחים לומר שיש לו הנאה מזה שהוא משפיע, אחרת לא היה משפיע. כי בלי תמורה אין אנו יכולים להבין שנעשה משהו. כי מי שיש לו קצת שכל, כבר אינו מסוגל לעשות איזה מעשה, אם לא יצמח לו תמורה.

אלא שהתירוץ: "לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו". שזהו מעשה ניסים למעלה מהדעת, שזה ניתן רק מתנה מה'. על אחת כמה וכמה לגבי הבורא אין אנו מסוגלים להבין שיש מציאות השפעה בלי קבלה, שזהו למעלה משכלנו, היות שהשורש שלנו הוא קבלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree