אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 816. קימו וקבלו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

816. קימו וקבלו

בני שעיר ובני פארן לא קבלו את התורה. העצה של נעשה ונשמע, היינו שעל ידי העשיה יבוא לשמיעה, היינו שהגוף יסכים. וענין הכפיה היינו על ידי התענוג, שלא היה להם ברירה אחרת, והם היו יכולים להרגיש את התענוג על ידי קבלת העשיה. מה שאין כן האומות העולם, שלא היה להם הכשרה הזו של עשיה, לא היו יכולים להרגיש את טעם של תורה ומצוות.

וענין מודעא רבה לאורייתא, היינו שהיה על ידי הכפיה ובליעה, שלא מרגישים את התענוג, יש להם ברירה לחזור. ו"קיימו וקבלו", היינו בבחינת בחירה, היינו מאהבה בלתי תלויה בדבר.

חזרה לראש הדף
Site location tree