אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 823. שם שד"י
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

823. שם שד"י

ענין הבריאה הוא על דרך שמפרש בזהר: ב" ב' נברא העולם" ולא בשאר אותיות, היינו שברא את העולם ב ב', שכוונתו שה ב' תשלוט בעולם, שכוחה תפעול בעולם. כמו כן ברכת יעקב היתה על דרך זה, שנתן כוח במנשה ואפרים, שמדתם תשלוט בעולם. שעל ידי ב' בחינות אלו יצאו הכלל ישראל מגלות הכלל. וכמו כן כל גלות הפרט יוצא באופן פרטי מגלות.

וזה ענין "שמי בקרבו", היינו שם שד"י שהוא יסוד דמלכות. מה שאין כן בחינת ת' הוא בחינת מלכות דמלכות, יש בה בחינת הנו"ן, שאפילו צדיקים גמורים נענשים על ידה. ומשום זה לא ברא את העולם בשליטת ה ת' (עיין זהר חלק א' דף כ"ו בפירוש הסולם). וזה "שמי בקרבו", ששמו כשם רבו, שהוא שם שד"י, שפירושו "שאמר לעולמו די, שלא תתפשט יותר".

חזרה לראש הדף
Site location tree