אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 826. שליח למול
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

826. שליח למול

וגם המצוה שהוא צריך להיות נימול, גם כן על ידי שליח, היינו האבא צריך למול לבנו. אם כן השאלה, מצוה מילה זו הוא בשביל אבא או בשביל עצמו. כדוגמת אברהם שהוא מל עצמו, אבל יצחק לא מל עצמו, אלא אברהם מל אותו. נמצא כאילו שגם אביו הוא שליח למול את בנו. אבל המצוה חל על אביו, מחיוב למול את בנו. אבל עצם תיקון המילה הוא על הבן. היינו אם הבן מל בעצמו במקום שאין לו אב, גם כן על המילה, משום שהיה יכול לעשות על ידי שליח, היינו על ידי בית דין.

חזרה לראש הדף
Site location tree