אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 828. נחלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

828. נחלה

"ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צאן" (תהילים ע"ח). "ממכלאות" מלשון מאכל. "צאן" נקרא יציאות. פירוש, שלקח דוד להיות מלך, בזכות שהמאכל שלו היה מירידות הרבה, הנקרא יציאות.

"מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב", מאחר עליות, היינו מהמצבים שהיה לאחר עליות, היינו מירידות. "לרעות ביעקב", לרעות מלשון רעה. "עקב" נקרא סוף, שהוא בחינת מלכות, הנקראת אמונה, שפירושו ממה שהיה מאחר עליות, היינו מהירידות, מהמצבים היה רועה את האמונה שלו, שזה נקרא רעיא מהימנא. שהמזונות שפרנסו את האמונה, היו מעבודתו שהיה עובד בזמן הירידה. וזה שכתוב, "לרעות ביעקב", היינו לרעות, היינו שיתגדל האמונה שלו. כלומר שהירידות הרחיבו את "ביעקב" בה-אמונה. "עמו", שאז נקרא עמו של ה', ואז אז זכו לבחינת ירושה, הנקרא נחלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree