אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 829. בסיס לימוד הנגלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

829. בסיס לימוד הנגלה

זה כבר דבר נתקבל על הלב אצל כל אחד שבדורנו, שלימוד נגלה הוא דבר מחוייב ולהיות בקי וחריף בש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים. ועל זה כדאי לתת כל ימי חייו ולמסור נפשו ומאודו, להרעיב את בני ביתו, עד השיעור שאמרו חז"ל, "שחורות כעורב", שאין דברי תורה מתקיימת, אלא במי שנעשה אכזרי על בניו ובנותיו כעורב, ואין דברי תורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה.

וצריך להבין, מהו הרעש הזה. ואם תאמר להבין את הדינים ולא נכשל על זה כדאי ללמוד רק פסקי דינים. והשאר יספיק רק שילמד אחד בעיר, שיהיה רב. ולמה החיוב אצל כל אחד ואחד, עד שאמרו, "כי הוא חייך ואורך ימיך". זאת אומרת, ומי שאינו לומד את כל שישה סדרי משנה, אינו טועם "כי הוא חייך". הלא אנחנו רואים, שכל אחד ואחד אומר "כי הם חיינו ואורך ימינו".

חזרה לראש הדף
Site location tree