אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 830. הצורך בגוים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

830. הצורך בגוים

"אל תאמר בלבבך... בצדקתי... לרשת את הארץ, וברשעת הגוים, ה' מורישם... לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים... מורישם מפניך... אשר נשבע לאבותיך" (עקב שלישי).

ויש לשאול, כי מה שה' נותן את הארץ, הוא בשביל רשעת הגויים ולא מטעם צדקת ישראל. זאת אומרת אם לא היה רשעת הגויים, אז ה' לא היה נותן את הארץ לישראל. והתשובה היא כמו שאמר זצ"ל בענין "ידוע תדע", היינו שהם נותנים את הצורך לירושת הארץ.

חזרה לראש הדף
Site location tree