אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 831. צורך לתורה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

831. צורך לתורה

על שם העתיד. זבולון נותן פרנסה, היינו מבחינת עניות הוא מקבל פרנסה. ועל דרך זה הוא ילמוד תורה. נמצא שהתורה נותנת כוח למלכות, היינו להחיות את העני, והתורה יפרנס את העני. נמצא, כוח נקרא פרנסה. כלומר, היות שהוא רוצה במלחמות, לכן רוצה מהתורה, שיתן לו כוח לעבודה. והוא עובד בכדי שיהיה לו צורך לתורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree