אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 833. סור מרע ועשה טוב (ד')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

833. סור מרע ועשה טוב (ד')

יש לאדם שני מושגים: א', שהוא רואה שנמצא במצב השיפלות, ולדאוג ולהצטער על מה שהוא נמצא בשיפלות. או לדאוג מדוע הוא לא נמצא במצב עליה.

הגם שלכאורה שהם דבר אחד. אבל הם ב' דברים, לפי הכלל של אאמו"ר זצ"ל, במקום שאדם מחשב, שם הוא נמצא. כשהוא חושב שנמצא בשיפלות, הוא דבוק בשיפלות. מה שאין כן כשהוא חושב איך לעלות, הוא דבוק כבר בבחינת עליה. וזה נקרא "עשה טוב". אבל מהרע סור, כי הדביקות ברע, אז הרע שולט על האדם, לכן, "עשה טוב".

תתצט. "גדל"

"אין לך עשב... שמכה ואומר גדל". בעבודה, פירוש, האנשים דומים לעשבי השדה. ומלאך המכה, הוא היסורים שכל העולם סובלים. היינו שהנבראים רוצים מנוחה כמו השורש. והיסורים זהו כמו מקל, שאומר (לאדם) "לך לעבודה". ועל ידי זה יהיה התפתחות, שזה נקרא "גדל".

חזרה לראש הדף
Site location tree