אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 837. הידבק במדותיו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

837. הידבק במדותיו

בזכות ג' דברים גשמים יורדים. בזכות הארץ, ובזכות החסד, ובזכות היסורים (ירושלמי, תענית).

ויש לשאול, מה פירוש בזכות הארץ. וכי הארץ בעלת בחירה, שיהא שייך לומר, שיש לה זכויות, במה שהיא הולכת בדרך ה'.

ויש להבין זה על דרך המוסר, דענין "ארץ" הכוונה על בחינת מלכות, הנקראת ארץ, שהוא ענין אמונה. כידוע שיש בחינת שמים ובחינת ארץ, כמו שכתוב "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". "שמים" נקרא בחינת תורה, שנבחן לדבר מעלה וגבוהה, בדומה לשמים, שהוא למעלה. ותורה שייך להקדוש ברוך הוא, כי הוא צריך לתת את התורה במתנה לאדם. מה שאין כן אמונה נקרא בחינת ארץ, היות שזה שייך לאדם, אשר בארץ, כמו שאמרו חז"ל, "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". שענין אמונה שייך לאדם, שהוא צריך לעשות את הבחירה, שיקבל עליו עול מלכות שמים בזמן ההסתר.

וחסד נקרא מלשון, "איזהו חסיד - האומר שלי שלך", שענינו הוא להשפיע, כמו שאמרו חז"ל, "הדבק במדותיו, מה הוא רחום" וכו'. אחרת אי אפשר לזכות לדביקות.

חזרה לראש הדף
Site location tree