אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 838. אמיתיות ההשגחה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

838. אמיתיות ההשגחה

ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ואי אפשר לזכות להמטרה, מטרם שיתקן את עצמו עם בחינת השתוות, שנקרא בחינת חסד. ואחר כך יזכה להמטרה, הנקרא בחינת אמת, שאז ניכר אמיתיות השגחתו ית', שהיא בבחינת טוב ומטיב.

אנו רואים, שהפסוק אומר, "מה ה' אלקיך שואל מעמך, כי אם ליראה אותי". היינו שהאדם צריך לזכות לבחינת יראת שמים. ורק זה צריך האדם להשתדל לזכות, כמו שכתוב, "כי אם ליראה". וזה נקרא בחינת אמונה, שהאדם צריך להאמין בה', כמו שאמרו חז"ל, "עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים".

והאדם יכול לבדוק את עצמו, אם הוא מאמין בזה. כי יכול ליקח דוגמא ממורא בשר ודם. למשל, כשאדם מסתכל דרך החלון לביתו של חברו, אז בטח האדם לא יעשה שום מעשה, רק מה שיהיה יפה בעיני חברו, אבל בטח לא יעשה שום דבר, שלא יתאים. נמצא כשהאדם לבדו בחדר, ואם הוא מאמין ש"עין רואה", בטח שאי אפשר לאדם לעשות שום מעשה, שלא ימצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, כדוגמת שלא יעשה שום דבר רע בזמן שחברו מסתכל עליו.

לכן, אם האדם רואה שעושה מעשים, שאינו לפי רצון ה' יתברך, בטח הוא מוכרח לומר, שאינו מאמין ב"עין רואה", אחרת לא היה באפשרותו לעשות מעשים כאלו.

וכמו כן, אם היה מציאות שחברו יסתכל לתוך מחשבתו, ויהיה לו מציאות מה שחברו חושב, בטח שלא היה חושב שום מחשבות רעות, משום שלא היה רוצה להתבזות בעיני חברו. ולפי זה, אם האדם מאמין שהקב"ה הוא יודע מחשבות, איך אפשר לאדם לחשוב מחשבות שאינם לפי רצון ה'. ועל כן הוא רואה, שאין לו אמונה אמיתית. לכן זה בדיקה אמיתית, לדעת אם יש לו האמונה.

ובזמן שהאדם רואה, שאין אמונתו בסדר, נבחן אז שחסר לו יראת שמים, והוא זקוק שה' ישלח לו.

חזרה לראש הדף
Site location tree