אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 842. כללות העבודה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

842. כללות העבודה

כללות העבודה הוא:

א) יראה. נקרא פקודא קדמאה, שהוא יראה בבחינת רב ושליט, שהם ב' בחינות: א' הוא שהוא משיג בחינת גדלותו יתברך. שאז, על ידי זה שהוא רואה את רוממות ה' יתברך, אז נקבע בלבו בחינת יראה, יען שהוא משיג את גדלות ה' יתברך. ואז, לפי שיעור הגדלות, כן נקבע שיעור היראה. ועל זה לא שייך שום עבודה, יען שזהו דבר טבעי, שהקטן מתבטל לפני גדול. ואזי שעל ידי הבחינת "רב", שנקבע שיעור היראה, על ידי זה בא ה"שליט", שאז יש לו יראה אמיתית, בחינת שליט לבד. זאת אומרת אפילו שאינו משיג שום דבר, אלא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. וברמה כזו היא היראה האמיתית, אלא שצריך את היראה בבחינת רב בכדי לידע את שיעור היראה.

ב) אהבה. כמו כן בבחינת אהבה יש גם כן בב' אופנים, בבחינת סטרא דטובו, ובחינת סטרא דדינא קשיא.

אהבה מסטרא דטובו הוא רק בכדי לקבוע את שיעור האהבה. זאת אומרת את מדת גדלו. ואחר כך, כשכבר יודע את שיעור של מדת האהבה, אז הוא צריך לקבל את שיעור הזה בבחינת אהבה בלתי תלויה בדבר, שהוא בבחינת "אפילו נוטל את נפשך". וזו היא בחינת אהבה גמורה. ואז נבחן, שהוא דבוק בתמידות, משום שאין לו שום דבר בעולם, שיוכל להפסיקו, מטעם שהוא לא צריך כלום, כי יותר מהבחינה "נוטל את נפשך", אין כבר בעולם. לכן מי שמוכן למסירות נפש בכל רגע, הוא בטוח שילך קדימה במעלות הקודש.

חזרה לראש הדף
Site location tree