אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 846. אמונה היא מדת המלכות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

846. אמונה היא מדת המלכות

ספר אלומה: מי שאינו מאמין הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה, כי זה יודה, שיש אלוקה, אלא שטעה מי הוא. ונחשב כבהמה, שאין בו אלא אכילה ושתיה, וכדומה.

אמונה היא מדת המלכות. ואמונתם של ישראל, שהם תוקעין סוד אמונתם בה', שהיא שכינת אלקות בתחתונים. ומתוך שכינה הם מאמינים באלקות.

ולא הגיע אלינו אמונה בו, אלא באמצעות הספירה הזאת.

חזרה לראש הדף
Site location tree