אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 847. ערבי נחל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

847. ערבי נחל

ערבי נחל הגדלות על הנחל וכו', אמר רבי זירא, מאי קראה "קח על מים רבים צפצפה שמו" (סוכה ל"ד, יחזקאל י"ז). פירוש, אף על פי שאין בהם טעם וריח, מכל מקום יהיה זה כמו שיש כאן מים רבים.

שענין מים מכונה שפע עליון, וכמו שמרגיש בה טעם ערבות נעימות, ושיהיה לו מזה חדווה וששון וגיל, מזה שיש לו שייכות לעם מדושני עונג, היות שעם עשיותיו הוא משמש את המלך.

חזרה לראש הדף
Site location tree