אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 848. ימות המשיח
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

848. ימות המשיח

"תנו רבנן, אין מקבלים גרים לימות המשיח" (יבמות כ"ד ע"ב). ענין משיח, היינו זמן הגדלות של בהירות המוח, שעל ידי זה אין הוא יכול לבוא לזכות לנצחיותו של משיח, אלא דווקא שמגייר את עצמו בזמן העניות. ואז, כשבא הגדלות, הוא זוכה לנצחיות.

חזרה לראש הדף
Site location tree