אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 851. רצון להתייבם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

851. רצון להתייבם

אמר ליה ההוא מינא לרבן גמליאל, עמא דחלץ ליה מאריה מיניה, דכתיב "בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את ה', ולא ימצאו חלץ מהם" (הושע ה). אמר ליה, שוטה, מי כתיב חלץ להם, חלץ מהם כתיב, ואילו יבמה דחלצו לה אחים מידי מששא אית בה.

היינו שאם היבם חולץ להיבמה, שאין היבמה רוצה להתייבם, אין שום ממש. אלא אם היבם לא רוצה, אזי חלץ היבמה להיבם. ואילו הקדוש ברוך הוא חלץ מהם, היינו שקבל חליצה מהם, שהישראל לא רוצה להתייבם, אזי הקדוש ברוך הוא מכריח להם.

חזרה לראש הדף
Site location tree