אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 857. צורך לכלי בלי אור
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

857. צורך לכלי בלי אור

הזורעים, פורים קטן תשל"ו

אמונה שלימה, היינו אמונה שמביאה לשלמות, על דרך שאמר הרמב"ם, היכי דמי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות.

ופירש בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שכוונתו, עד שהקדוש ברוך הוא יאיר עיניו וזוכה להתקרבות לה', וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו. ונמצא גם כן שכוונתו, ששלמות נקרא, שה' קירב אותו והכניס אותו בהיכלו כולו אומר קדוש.

עשר ספירות נעשו בנקודים, אבל גמר פעילותם היה באצילות. כי בעקודים לא היה רק כלי אחת, היינו ספירת המלכות, שבה היה חושך, כי על בחינתה היה צמצום, ונשארה בחושך. נמצא לפי הכלל, שרק מלכות היא המקבלת, אז יוצא שהמלכות משגת את הט"ר, שיצא על ידי הזווג דהכאה, שעשתה המלכות. וזה נבחן לכלי אחד ולנקודה אחת, מטעם שרק בחינתה עצמה נשארה בחושך לאחר הצמצום.

ובנקודים, שמלכות עלתה לבינה, שהכוונה, שמלכות משמשת רק בכלי דהשפעה שבכל ספירה וספירה, נמצא שמלכות משגת את הגו"ע שבט"ר. ואח"פ שבכל ספירה וספירה יצא לבר מהמדרגה. נמצא, שנעשה חושך בכל ספירה, מטעם שהכלי דקבלה לא נמשכת שום אור. ואחר כך בעת הגדלות, שכן המשיכו שפע לכלים דקבלה, אז נשברו הכלים, מטעם שהיו כלים קטנים. היינו שהמסך לא היה מסוגל לעכב את עצמו מלקבל על מנת לקבל.

ובאצילות, אפילו כשבאה אחר כך הגדלות, נשארה אח"פ אמיתיים דכל ספירה ריקם מהשפע, מטעם שלא היה מאיר רק ו"ק דחכמה. וזה נבחן שעל המלכות בעצמה לא נעשה זווג, אלא על המלכות הממותקת בבינה. נמצא שבכל ספירה נשארה בחינה ריקה, שזה נבחן לבחינת כלי, היינו שהוא בלי אור.

והטעם שצריכים לבחינת כלי בלי אור, כי רק אז ניכר שעדיין יש חסרון, שצריכים לתקן, אחרת היה חושבים שכבר הגיעו לשלמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree