אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 858. ויקהל משה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

858. ויקהל משה

"ויקהל משה", ופרש רש"י, אלא הן נאספו על פי דיבורו. מה בא זה ללמדינו, אחרת הייתי אומר, שהיה אוסף אותם בידים.

המפורשים אומרים, שהמשכן בא לכפר על העגל. וענין העגל היה שאמרו, "אלה אלקיך ישראל", היינו בחינת ראיה. וזה נקרא בחינת "ידים". לכן כשהקהיל אותם לא היה בידים, שהוא בחינת קבלה, אלא בדיבור. שענין דיבור נקרא "בדבר ה' שמים נעשו". וכמו שכתוב, "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיעם". שענין מתנה זה דבר טוב, מה שאין כן צדקה.

חזרה לראש הדף
Site location tree