אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 859. תרבה נחלתו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

859. תרבה נחלתו

"לאלה תחלק הארץ... לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יתן נחלתו" (פנחס, שלישי).

לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט. פירוש, רב נקרא ימין, שלימות, גדלות, בענין גדלות ה' ושלימות האדם. בזה שיש לו קצת אחיזה בעבודת ה', תרבה נחלתו. שם צריכים להרבות נחלתו, היינו להרבות יותר זמן משעות עבודה שלו.

"ולמעט", היינו בחינת חסרון, שהאדם רואה את שיפלותו, היינו שאין כלים לא תורה ולא עבודה, הנקרא בחינת שמאל, היינו מקום חסרון שצריכים תיקונים. "תמעיט", להקציב מעט זמן עבודת שלו.

חזרה לראש הדף
Site location tree