אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 864. ראה חיים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

864. ראה חיים

ראה חיים עם האשה אשר אהבת, כי היא חלקך בחיים. שצריך האדם לכלול חיים מעץ חיים, שהוא ז"א, במקום זה, שהוא מלכות, הנקראת אשה. וצריך האדם לכלול מדת יום בלילה, דהיינו ז"א במלכות, משום "כי היא חלקך בחיים", כי הארת חכמה אינה שורה אלא במלכות (זהר קרח דף י"א אות כח').

"כל אשר בידך לעשות עשה". פירוש, האדם צריך לכלול השמאל בימין, "תמצא ידך", זהו שמאל, "לעשות בכוחך", זהו ימין.

"מוריד שאול ויעל". אאמו"ר זצ"ל אמר, בזמן שהאדם מרגיש שהוא נמצא בשאול, זה גורם לו "ויעל", שפירוש, שהאדם בא לידי מצב ואומר, שיותר גרוע מזה אי אפשר להיות, אז האדם נותן תפלה מעומק הלב. "ויעל", אז הוא עולה לקדושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree