אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 869. קדושין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

869. קדושין

וכל מי שאין לה, לא עליו ולא על אחרים קדושין, הולד כמותה. ואיזה זה, זה ולד שפחה ונכרית. שפחה כנענית מנלן, אמר רב הונא, אמר קרא "שבו לכם פה עם החמור" עם הדומה לחמור, אשכחן דלא תפסי קדושי. ולדה כמותה, דאמר קרא "האשה וילדיה תהיה לאדוניה". נכרית מנלן, אמר קרא "לא תתחתן בם", אשכחנא דלא תפסי קדושין, ולדה כמותה מנלן. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, דאמר קרא "כי יסיר את בנך מאחרי", בנך הבא מישראל קרוי בנך, ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה (קדושין ס"ח).

על דרך העבודה, "קדושין" נקרא האיש הזוכה לקדושה. "ולד" נקרא הבנות העוזרים לעבודה. "ישראלית" נקרא שכינה הקדושה. שפחה ונכרית היינו הסטרא אחרא, הנקרא קליפת חמור, היינו "שפחה", וקליפת שור, הנקרא "נכרית".

חזרה לראש הדף
Site location tree