אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 871. עקרב ונחש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

871. עקרב ונחש

"הבור ריק אין בו מים", היינו שאין בו תורה. אבל נחשים ועקרבים יש בו, היינו אם (אין) בו תורה, תכף יש בו נחשים ועקרבים.

הנה "עקרב" נקרא קר-עב, שהקרירות בא לו מחמת עוביות. ואין בו עינים, היינו בחינת חכמה. היינו שאינו טוען בשכל, אלא סתם עם עוביות. ו"נחש" הוא בחינת מוחא, שהוא טוען בשכל, כמו שכתוב בירושלמי, "והנחש היה ערום", ונכנס בויכוח עם חוה, ופתח ב"אף כי אמר" וכו'. לכן עקרב פוסק לדברי הכל, אבל נחש לא.

חזרה לראש הדף
Site location tree