אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 880. ענין דינים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

880. ענין דינים

ראש השנה תשל"ה

ענין דינים, היינו הכלי של הרצון לקבל שנעשה עליו דין, שאסור להשתמש עמו מצמצום ואילך.

המתקת הדינים, היינו שיכול לעשות עליהם מסכים, היינו שיכול להשתמש עם הכלים, שהם בחינת דינים, בעל מנת להשפיע.

חסד נקרא שהוא עוסק במעשים של השפעה. קול פשוט, היינו שהמעשה והמחשבה הם דומים, שזה נקרא "ישר". למשל, כשאדם עוסק במעשים של השפעה וכוונתו גם כן להשפיע, זה נקרא "ישר ופשוט".

וכמו כן מקבל על מנת לקבל, נקרא "פשוט", ואור שלפני הצמצום נקרא גם כן "אור פשוט". היינו שהאור היה מאיר בהכלים הנקרא "מקבל על מנת לקבל". מה שאין כן אחר כך, לאחר הצמצום, כבר יש חשבונות רבים, היינו שזה כבר לא ישר, בסוד "האלקים ברא את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים".

מכאן שהמעשה קבלה והכוונה צריך להיות בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree