אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 885. בשופר תחדש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

885. בשופר תחדש

מי מכריח את הקדוש ברוך הוא שלא יכול לישב על כסא הרחמים בלי תקיעת שופר, ודווקא על ידי תקיעת שופר הוא יכול לישב על כסא רחמים.

תכלית הבריאה - להטיב לנבראים. וכדי שלא יהיה נהמא דכסופא, מוכרח להיות ענין בחירה. לאחר הבחירה הוא זוכה להתגלות.

ענין צמצום - כדי שיהא מקום בחירה.

ענין מסירות נפש - משום שאין לו מה לתת להקדוש ברוך הוא רק את נפשו. ואז הוא ראוי לקבל את כל התענוגים, משום שכל כוונתו רק להשפיע, משום שרוצה לבטל את עצמו לה'.

ויש דין ודברים למעלה, אם כבר מותר לתת לו את התענוגים. ונתנו לאדם תענוגים גשמיים, בכדי שיוכל להתקיים. אבל תענוגים רוחניים לא נתנו לו, וזה נקרא מדת הדין, היינו צמצום זה נקרא דין, ויחד עם זה נקרא "יום טוב".

להאדם יש ב' כוחות:

א) להשפיע, היינו רחמים, ב) לקבל, נקרא דין.

"זה היום תחילת מעשיך". ה' רוצה להשפיע את ההתגלות, יש שם בחינת דין, אם מותר לקבל את ההתגלות. ונקרא יום טוב, מטעם שאז מאיר ההתגלות. וזה על ידי ה' יושב על כסא, היינו שמגלה את עצמו לתחתונים. וכדי שיוכל לקבל אז זה ההתגלות, הנקרא "דין". ובחינת קבלה הוא צריך לעורר את מדת השפעה, הנקרא רחום.

הקדוש ברוך הוא יושב על כסא דין, היינו שמגלה את עצמו להתחתונים.

ורחום היינו שהאדם צריך לעסוק בבחינת להשפיע, היינו מתי אגיע למעשי אבותי, היינו שהקריב את עצמו לה' יתברך, שהיא כולה להשפיע.

וענין, שהאדם צריך לזכות, הסדר עבודה, שמלכות תקבל עול מלכות שמים זיכרונות שופרות, היינו שהאדם ייתן את הכלי הטוב, כמו שכתוב "רחש לבי דבר טוב", "טוב עין הוא יברך". ובמה - בשופר, כמו שכתוב במדרש, בשופר תחדש מעשיכם, היינו בשופר. כסא דין, היינו צר שאי אפשר שיקבל, ומדת הרחמים נקרא הרחבה.

חזרה לראש הדף
Site location tree