אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 887. בי נשבעתי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

887. בי נשבעתי

מדרש תנחומא וירא: "ויאמר בי נשבעתי נאום ה'". אמר ליה, אתה נשבעת ואני נשבעתי, שלא ארד מן המזבח עד שאומר כל מה שאני צריך. אמר ליה, אמור, לא כך אמרת לי, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותן, כה יהיה זרעך. אמר ליה, הן. אמר ליה, ממי. אמר ליה, מיצחק. אמר ליה, כשם שהיה בלבי מה להשיבך ולומר לך, אתמול אמרת לי, "כי ביצחק יקרא לך זרע", עכשיו אתה אומר לי "העלהו שם לעולה", וכבשתי את יצרי ולא השבתיך, כך כשיהיו בניו של יצחק חוטאין ונכנסין לצרה, תהא נזכר להן עקדתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרו צבור על גבי המזבח, ותסלח להן ותפדם מצרתן.

אמר ליה הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת את שלך, ואומר אני את שלי. עתידים בניו של יצחק לחטוא לפני, ואני דן אותם בראש השנה. אלא אם מבקשים שאחפש להן זכות ואזכור להן עקידת יצחק, יהיו תוקעין לפני בשופר של זה.

היינו, זכות אבות יכולים להמשיך, רק על ידי עבודה, שהוא מעשה המצוות. שענין שופר הוא ענין "שפרו מעשיכם". וברית לא תופר, שעל ידי המעשה ימשך להם "ברית אבות לבנים תזכור".

חזרה לראש הדף
Site location tree