אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 888. ימים טובים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

888. ימים טובים

צריך להבין, שאף על פי שימים הנוראים הם בחינת דין, וגבורה, ופחד, וכל העולם מתעוררים לתשובה, שכולם מפחדים מאימת יום הדין, ולמה נקרא זה ימים טובים, היינו שאינו חול.

הטעם כידוע, שענין ראש השנה ויום הכיפורים הוא ענין שמאל, היינו שאז זמן של התגלות אורות דחכמה. שענין ראש השנה הוא ענין החזרת המצב לזמן בריאת העולם של בחינת יום ד' דמעשה בראשית, שהוא בחינת מיעוט הירח.

חזרה לראש הדף
Site location tree