אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 899. חנו-כה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

899. חנו-כה

נר, ראשי תיבות נפש רוח, וצריכים להמשיך בחינת אור, שהוא בחינת נשמה, בסוד "נר מצוה ותורה אור", וזה חנו-כה. "כה" נקרא בחינת מלכות, בסוד יד כהה. "חנו" מלשון "חונה מלאך ה'", היינו שהשכינה הקדושה, צריכה להיות לה מקום חניה בלב האדם. וזה שאמרו חז"ל, מאי חנוכה, כשנכנסו היוונים להיכל טמאו כל השמנים וכו', מצאו פך אחד של שמן מונח בחותמו של כהן גדול. כי לב האדם נקרא היכל ה'. "טמאו כל השמנים", היינו כל החכמות הקדושות. עד שמצאו פך אחד שמן מונח בחותמו של כהן גדול. "פך", אותיות כף אחד, היינו היחוד של קריאת שמע. "מונח", שדבר זה אף אחד לא רוצה להגביה אותה.

כהן גדול נקרא אבא עילאה. שהשמן חתום וסתום, שמן, בסוד אוירא דכיא.

חזרה לראש הדף
Site location tree