אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 902. ישראל נמשלו לזית
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

902. ישראל נמשלו לזית

"אמר רבי יהושע בן לוי, למה נמשלו ישראל לזית, לומר לך, מה זית אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" (מנחות נ"ו:).

הנה יש עלים, ויש פירות. עלים הם קודמים לפירות. והעץ בעצמו הוא האדם, "כי האדם עץ השדה", ובזמן הפריחה הוא מוציא עלים. ואחר כך הוא מוציא פירות הראויים לאכילת אדם, מה שאין כן עלים הם ראויים רק למאכל בהמה.

וזית: הפרי עצמו אין בו כל כך חשיבות, אלא הכוונה בעיקר על השמן שמוציאים מהזית (היינו שיש ג' דברים: עלים, זית, שמן).

זית טעמו טעם מר (כמו שאמרו חז"ל (עירובין יח:) "מוטב יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלויין ביד בשר ודם"). היינו אף על פי שהפרי כבר נגמר, מכל מקום עוד אינו ראוי לאכילה.

חזרה לראש הדף
Site location tree