אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 907. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

907. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

"וכאשר יניח ידו וגבר עמלק,. ומקשים, מדוע הניח משה את ידיו. והענין, כי עמלק מבואר בספרים הקדושים שהוא הקליפה נגד אמונה. וידים של משה הן בחינת אמונה, כי ענין ידים הוא בחינת השגה, מלשון "כי תשיג יד". וכל השגתו של משה היא על ידי אמונה, לכן נקרא משה רעיא מהימנא.

ובזה נוכל לפרש, שכאשר ראו ישראל שמשה הרים ידו, היינו שהחשיבו ישראל לבחינת רוממות את ידו של משה, אז וגבר ישראל, היינו בשיעור רוממות הדבר. כי מי שמבזה את האמונה, אז אינו יכול לקבל את החיות שישנה בכח האמונה. וזה ענין "וידי משה כבדים", היינו שהיה קשה וכבד לישראל להחזיק את החשיבות, את הידים של משה. זאת אומרת שהיה מרגישים בחינת כבידות באמונה, שהיה להם לעול ולמשא לתת עליהם את עול האמונה.

"ויקחו אבן וישימו תחתיו". אבן הוא מלשון הבנה. ופירושו שלקחו את כל הבנות והשכליות וישימו תחת משה, היינו תחת האמונה. שעניינו הוא, שהאמונה, הנקראת בחינת משה, תרכב על השכל, הנקרא הבנה ואבן.

ואהרן וחור תמכו בידו, היינו באמונה, שהם עזרו לישראל להרים את ידו של משה, היינו שהם נתנו כח לעם ישראל להרים את האמונה. וזה פירוש "ויהיו ידיו אמונה עד בא השמש", היינו שלקחו עליהם את האמונה עד השיעור של ביטול כל כח השכל, הנקרא שמש.

חזרה לראש הדף
Site location tree