אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 909. גילוי הסתרה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

909. גילוי הסתרה

אסתר אמרה למרדכי "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי ואל תאכלו... ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר אבדתי אבדתי". ויש לשאול מדוע דווקא הנמצאים בשושן, הלא היו יהודים גם בפרס וגם במדי, ולמה אמרה כנוס, דווקא בשושן.

וכדי להבין זה צריכים לדעת, שאסתר, הכוונה על מלכות, כמו שאמרו חז"ל, אסתר מן התורה מנין, שנאמר "ואנכי הסתר אסתיר פני" (וילך). אולם אפשר לומר, שענין הסתר, שייך הוא בדבר שהאדם רוצה לראות או להבין, ואינו רואה ואינו מבין. שאז שייך לומר שם, שנסתר ממנו. ולא עוד, אלא ששיעור הסתרה נמדד לפי הצורך של הידיעה. לכן בדבר שאין לאדם צורך לידיעה בכלל, אצל אדם הזה לא שייך לומר, שהוא סובל מהסתרה.

ולמשל, אם אדם צריך לעבוד באיזה מקום רק חצי שעה כל יום, והוא יקבל שכר פעם בחודש, אז הוא צריך להאמין שישלמו לו, אף על פי שהוא עוד לא ראה מישהו שכבר קיבל משכורת. לכן הוא מאמין בהחברה, אף על פי שנסתר ממנו, האם וכיצד תשלם החברה את המשכורת, היות שהחברה הזאת, שבה הוא מבקש לעבוד, איש לא מכירה. ואם הוא רוצה לעבוד יותר מחצי שעה, יש לו צורך יותר גדול לדעת, שהחברה משלמת את המשכורת בזמנה. נמצא אם הוא שמע לשון הרע על החברה, אז הוא סובל יותר מההסתרה. ואם הוא רוצה לעבוד ביום ובלילה, בודאי שהוא מרגיש הסתרה יותר גדולה, משום שיש לו צורך יותר גדול לדעת, אם יקבל שכרו, כמובטח.

והיות שהמלכות שמים היא למעלה מהדעת, לכן כל אחד סובל מההסתרה. אבל לאלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמים, אצלם ההסתרה יותר גדולה, היות שיש להם צורך יותר גדול לידיעה, מסיבת שכל פעם שואל הגוף, "מה העבודה הזאת לכם". נמצא, השאלה הזאת מובנת תמיד, לפי מה שהאדם רוצה להיות כולו לשם שמים. והתשובה לשאלה היא, "הקהה את שיניו". ואאמו"ר זצ"ל אמר, שמלכות נקראת שושנה, כמו שכתוב "כשושנה בין החוחים". וזה נקרא "שושן".

לפי זה יש להבחין בין היהודים, הנמצאים בשושן, לבין היהודים, הנמצאים בפרס ומדי. "פרס", זה לחצאין, לשון פרס בשחרית ופרס בין הערבים, שהם בבחינת "כל המשתף שם שמים ודבר אחר", כלומר, לא צריכים לעשות הכל לשם שמים, אלא חצי ליצר הרע וחצי ליצר טוב. ו"מדי" נקרא מלשון "די", "מי שאמר לעולמו די ולא תתפשט", זאת אומרת, זה שיש לו יראת שמים ותורה ומצוות, די לו, והוא מסתפק בזה.

לאלו אנשים לא אמרה אסתר כנוס, אלא רק לאלו הנמצאים בבחינת שושן, כלומר שהעבודה שלהם היא בבחינת "הקהה את שיניו" כנ"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree