אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 911. סעודתו של רשע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

911. סעודתו של רשע

חז"ל אמרו, מפני מה נתחייב אותו דור כליה. חד אמר, מפני שהשתחוו לצלם, וחד אמר, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע.

ויש לשאול, למה לא אמרו, מפני שאכלו מסעודתו של אותו רשע, אלא שנהנו. ויש לומר, שיש שתי בחינות בעבודה:

א) בחינת מוחא. וזהו שהשתחוו לצלם. שענין "צלם" נקרא בזמן שיש לאדם איזה בסיס לעבודה, וזה נקרא צלם. והאדם צריך לעבוד בבחינת אמונה. וזה שכתוב, "כי לא ראיתם שום תמונה", שענין תמונה וצלם הוא בסיס, שיכול לקבוע לשם זה הוא עובד, היינו לבסיס זה שהוא התמיכה, הוא קובע את עבודתו. ובזמן שאין לו סמיכה, הוא נופל מעבודתו.

ב) וענין נהנה מסעודתו של אותו רשע, הוא בחינת ליבא, אם האדם נהנה מזה שהרשע שלו נהנה. אבל ענין אכילה ושתיה הוא מוכרח לקיים, כי אחרת הוא לא יכול לחיות, אבל אסור לו להנות מהסעודה, שהרצון לקבל שלו עושה.

ומשום זה היה עבודתם בדרך כפיה, כמו שאמרו חז"ל, "קיימו וקבלו", עד כאן באונס, מכאן ולהבא ברצון, שעל ידי זה שזכו לתשובה מאהבה, זכו שעבודתם היה ברצון.

רואים אנו מזה, שאף על פי שהאדם נמצא בדיוטא התחתונה, שאין לך מצב יותר גרוע מזה, שהאדם פגם בב' בחינות אלו, ומכל מקום זכו אחר כך לבחינת "קיימו וקבלו", שמה שהיה באונס נעשה אחר כך ברצון. וזה ענין מגילת אסתר, שהם שני הפכים: שבזמן ההסתר שייך ענין כפיה, ובזמן של גלוי, אז הוא זמן של רצון.

חזרה לראש הדף
Site location tree