אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 912. מאי פורים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

912. מאי פורים

בסעודת פורים שנת תשי"ג

ענין מרדכי והמן. שמרדכי נקרא בחינת צדיק, היינו שאין לו שום צורך להמשיך בחינת אור החכמה, אלא שהוא תמיד בבחינת להשפיע. וזה ידוע, שאין שום הארה באה למטה אלא על ידי אתערותא דלתתא. לכן כאשר ה' יתברך רצה לתת למרדכי את האורות הגדולים, שאל את המן, "מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו". ואחר כך אמר לו המלך, "ועשה כן למרדכי היהודי". היינו שאורות דהמן צריכים להתקבל בכלים דמרדכי, ולא בכלים דהמן, שזה ענין מה שכתוב "בביזה לא שלחו את ידם", היינו שלא המשיכו את האורות דהמן, אלא שהסתפקו בזה שהרגו את הכלים של המן, ולא קבל את האורות. מה שאין כן בזמן ששאול הלך לאגג, וקבלו את השלל, את הצאן והבקר, אז שמואל הנביא אמר בשם ה' שאסור לקבל את השלל, מטעם שאז עדיין לא היה הזמן לזה.

חזרה לראש הדף
Site location tree