אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 938. ענין עומר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

938. ענין עומר

אנטוורפן תשכ"ב ירושלים

עומר מלשון "מאלמים אלומים", שהוא בחינת קשר. שהאדם צריך להשתדל, שהקשר בינו לה' יאיר, מלשון ספיר ויהלום. היות שהעולם נקרא בחינת ששת ימי המעשה ושבת, שהם ז' ספירות, ויש התכללות הספירות, לכן אנחנו צריכים לקשר עצמנו לה' בכל ימי שנות חיינו, שהם ע' שנים, המכוון לזה סוד שכל אחת כלולה מעשר הספירות.

ועל ידי זה שמתקנים את הקשר, הנקרא בחינת עומר, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, שהוא בחינת חרות ממלאך המוות, כמו שאמרו חז"ל "אל תקרי חרות אלא חירות", שיוצאים משיעבוד היצר על ידי התורה.

וזה תלוי לפי הקשר שיש לאדם עם ה'. ובזמן שהאדם בפירוד, אז נקרא האדם בחינת עכו"ם. ולא נתנו התורה, אלא לעם ישראל, כמו שכתוב "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום", כי התורה נקרא בחינת משפט ומתנה, ניתן רק לישראל. ולא נקרא ישראל, אלא בזמן שהוא מחובר לה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree