אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 945. תשעה באב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

945. תשעה באב

לשבת נחמו

הנה חז"ל אמרו על פסוק "ותשא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו". אמר רבה אמר רבי יוחנן, אותו היום ליל תשעה באב היה. אמר הקדוש ברוך הוא הן בכו בכיה של חינם, ואני אקבע להם בכיה לדורות (סוטה ל"ה).

ויש להבין איזה שייכות בין מרגלים לחרבן בית המקדש. וגם להבין מה שכתוב שם, על פירוש "כי חזק הוא ממנוּ", אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה, "כי חזק הוא ממנוּ". אל תקרי ממנוּ אלא ממנוֹ, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם.

וכן מה שאמרו חז"ל, שכלב אמר להם, אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע, לא נשמע לו, "עלה נעלה וירשנו אותה".

חזרה לראש הדף
Site location tree